A A A

Aktualności

 

 

 

 

 

Zarząd Koła informuje że od dziś tj. od 02.luty br.przez 30 dni dostepna jest dla wszystkich członków koła testowa i demonstracyjna wersja elektronicznej ksziązki ewidencji myśliwych na polowaniu  pod adresem www.epi24.pl oraz dla urzadzeńprzenośnych www.epi24.pl/mobile

 

Szczegółowe informacje  sposobu logowania w dziale Dla Myśliwych/Komunikaty

W dn.05 lutego br. w godz. 14:00-14:30 w siedzibie ZO Wrocław ul. Wodzisławska odbedzie się wycena trofeów kozłów - rogaczy . Zainteresowanych selekcjonerów informujemy iż w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa i  dostarczenia trofeów osobiście prosze o kontak z kol. łowczym.
W związku z planowaną przez Zarząd Główny PZŁ w Warszawie wymianą legitymacji członkowskich i aktualizacją danych osobowych proszę koleżanki i kolegów którzy dotąd ankiety nie wypełniali o wypełnienie i dostarczenia ich w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 stycznia 2016 r do siedziby Zarządu Okręgowego we Wrocławiu ul. Wodzisławska wraz z fotografią jak do dow.osobistego Szczegółowych informacji udziela sekretarz koła. W/g informacji ZO Wrocław nowe legitymacje będa wydawane w przeciągu 3 lat , począwszy od czerwca br.


Darz Bór  !!!