A A A
 • Przes - Wierzchowski Andrzej
  Przes - Wierzchowski Andrzej
 • Łowczy - Maleszka Krzysztof
  Łowczy - Maleszka Krzysztof
 • Skarbnik- Kiebus Benedykt
  Skarbnik- Kiebus Benedykt
 • Sekretarz - Dziadkiewicz Paweł
  Sekretarz - Dziadkiewicz Paweł
 • v-ce łowczy obw. 105 - Cielecki Marcin
  v-ce łowczy obw. 105 - Cielecki Marcin

Zarząd

Zarząd Koła Łowieckiego "Knieja" Oleśnica


Prezes -  Wierzchowski
Andrzej


Łowczy -  Maleszka Krzysztof

 

Skarbnik -  Kiebus Benedykt


Sekretarz -
Dziadkiewicz Paweł


Podłowczy obw. 105 - Cielecki Marcin

Podłowczy obw. 169 -


Komisja Rewizyjna:


Przewodnicz
ący - Piotr Chojnacki

Członkowie komisji:

Arendarczuk Jarosław

Marcin Kałużny

Paweł Trojan