A A A
 • Hubertówka
  Hubertówka
 • Członkowie koła
  Członkowie koła
 • Nasi myśliwi
  Nasi myśliwi
 • Polowanie zbiorowe
  Polowanie zbiorowe

O nas

Koło Łowieckie "Knieja" gospodarzy na łącznym terenie 9600 ha (dwa obwody łowieckie - 105, 169), zrzesza 52 członków. Celem działalności jest gospodarka łowiecka, w tym: ochrona zwierzyny, dokarmianie i dbałość o stan pogłowia oraz uprawa poletek łowieckich. Koło organizuje również polowania z udziałem myśliwych z zagranicy. Na terenie działania koła występują następujące gatunki zwierząt i ptactwa łownego: jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, zając, borsuk, bażant, kuropatwa, dzikie gęsi i kaczki. Koło podtrzymuje tradycje łowieckie - uroczyście obchodzony jest dzień Św. Huberta, corocznie organizowane są zawody strzeleckie oraz bal myśliwski w Hubertówce w Malerzowie. Imprezom i polowaniom zawsze towarzysza sygnały łowieckie (kol. Jacek Kielesiński).