A A A
  • Hubertówka
    Hubertówka
  • Polowanie zbiorowe
    Polowanie zbiorowe
  • Nasi myśliwi
    Nasi myśliwi

O nas

Koło Łowieckie "Knieja" gospodaruje  na  terenie o pow.całkowitej  9600 ha (2 obwody łowieckie nr. 205, oraz nr. 225), koło zrzesza 59 członków. Celem działalności koła  jest szeroko pojęta gospodarka łowiecka, w szczególności : ochrona zwierzyny, dokarmianie i dbałość o stan pogłowia oraz uprawa poletek łowieckich. Koło organizuje również polowania z udziałem myśliwych z zagranicy. Na terenie działania koła występują następujące gatunki zwierząt i ptactwa łownego: jeleń, sarna, daniel ,dzik, lis, jenot, zając, borsuk, bażant, kuropatwa, dzikie gęsi i kaczki. Koło podtrzymuje tradycje łowieckie - uroczyście obchodzony jest dzień Św. Huberta, corocznie organizowane są zawody strzeleckie oraz bal myśliwski w Hubertówce w Malerzowie. Imprezom i polowaniom zawsze towarzysza sygnały łowieckie.